วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


         โรงเรียนธัญวิทย์จัดให้มีการตรวจร่างกายนักเรียนประจำปี 2565 โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนทุกคน เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนธัญวิทย์<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

           โรงเรียนธัญวิทย์จัดให้มีการตรวจร่างกายนักเรียนประจำปี 2565 โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้แก่น...